OFERUJEMY I WYKONUJEMY:

 • kompleksowe projektowanie wszelkich obiektów budownictwa, w tym:

  • obiekty mieszkaniowe,
  • obiekty użyteczności publicznej takie jak: szkoły, obiekty sportowe,
   hotele, biurowce, stacje paliw płynnych, itd.,
  • obiekty budownictwa przemysłowego takie jak: hale przemysłowe i magazynowe,
   przechowalnie owoców, bazy transportowe,
  • wszelkie elementy infrastruktury technicznej i układy komunikacyjne,
 • opracowanie ekspertyz w zakresie budownictwa,

 • wykonywanie kosztorysów inwestorskich,

 • pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

 • przygotowanie materiałów formalno-prawnych niezbędnych do
  rozpoczęcia wszelkich inwestycji,

 • wykonywanie usług reprograficznych, w tym kserokopii wielkoformatowych
  i wydruków na ploterze,

 • pełnienie doradztwa w zakresie budownictwa i architektury.

W opracowanych projektach stosujemy współczesne rozwiązania energooszczędne i ekologiczne, poprzez wprowadzanie najlepszych materiałów i najnowszych technologii. W projektowaniu wykorzystujemy nowoczesne techniki komputerowe dające możliwość wizualizacji projektowanych obiektów, oraz zastosowanie grafiki i zapisu cyfrowego.

© 2018 Inwestprojekt Sandomierz. Wszystkie prawa zastrzeżone.