PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTPROJEKT

Adres pracowni:                      ul. Rynek 5, 27-600 Sandomierz

telefon/fax:                              +48 (15) 832 36 11, +48 600 23 59 59

e-mail:                                      inwestprojekt-sandomierz@wp.pl                                 

Główny projektant:

mgr inż. arch. Jan Fudala      biuro@inwestprojekt-sandomierz.com

© 2018 InwestProjekt Sandomierz. Wszystkie prawa zastrzeżone.